Direct aanvragen

Nieuwsartikelen - Sonell

De eerste weken van het verzuim

Verzuim kost u als werkgever tijd, energie en vooral geld. Een zieke werknemer kost u evenveel als een werkende werknemer, maar levert u niets op. U bent immers wettelijk verplicht om het loon door te betalen bij ziekte. Zoals de titel al zegt, gaat dit artikel over de eerste weken van het verzuim. Vanuit Sonell nemen wij namelijk de stelling dat de eerste weken van het verzuim bepalend zijn voor het vervolg.

In deze periode, waar nog geen wettelijke regels van toepassing zijn, is een goede begeleiding van cruciaal belang om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. De inhoudelijke begeleiding vraagt maatwerk van een werkgever en wordt telkens afgestemd op de situatie die zich voordoet. Het is belangrijk om frequent contact te onderhouden, liefst op de werkvloer. Op die manier kan je de drempel om terug te keren zo laag mogelijk houden en kan je als werkgever de verzuimcases goed monitoren. De inhoudelijke maatwerk afspraken kunnen niet vooraf worden vastgelegd in een beleid, maar de randvoorwaarden kunnen wel worden vastgelegd. In het beleid kan ook het volgende worden opgenomen:

  • Bij wie en wanneer moet een werknemer zich ziek melden;
  • Welke vragen dient de aannemer van het verzuim te stellen;
  • Hoe vaak dient er minimaal contact te zijn met de verzuimende werknemer;

Sonell adviseert iedere werkgever een Arbo- en Verzuimbeleid op te stellen en/of te handhaven. Sonell kan u goed ondersteunen bij het opstellen van dit beleid, maar ook bij de begeleiding van het verzuim. Middels onze uitgebreide kennis van Arbowetgeving en jarenlange ervaring op het gebied van Verzuimmanagement. Daarbij biedt Sonell twee verschillende pakketten. Het Sonell ‘Arbo en Verzuim - Basis pakket’ en het Sonell ‘Arbo en Verzuim - Compleet pakket’. Mocht u meer informatie hierover willen ontvangen, neem dan contact op met Michiel Decates via m.decates@sonell.nl of via 0413-314132.


Proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst

De beslissing om een dienstverband aan te gaan met een werknemer wordt veelal bepaald aan de hand van een sollicitatieprocedure. Echter geeft een dergelijke procedure niet altijd een volledig beeld van de werknemer en andersom.

Om te ontdekken hoe de werknemer functioneert en welke vaardigheden hij bezit, kan er voor gekozen worden om een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Tevens kan de werknemer in deze periode kennismaken met het bedrijf. De proeftijd wordt daarom ook wel gezien als een kennismakingsperiode tussen werkgever en werknemer. Tijdens de proeftijd kan de overeenkomst door beide partijen direct opgezegd worden.

Aan het opnemen van een proeftijd in de arbeidsovereenkomst zitten een aantal voorwaarden verbonden die bepalen of de proeftijd rechtsgeldig is. In een cao kan afgeweken worden van de onderstaande wettelijke bepalingen. Dit omvat onder andere de duur van de proeftijd, maar ook de duur van de arbeidsovereenkomst.

Duur van de proeftijd
In een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of minder mag namelijk geen proeftijd afgesproken worden. Is de looptijd langer dan 6 maanden maar korter dan twee jaar, dan geldt er een maximale duur van één maand voor de proeftijd. Is er sprake van een vast dienstverband of van een arbeidscontract voor twee jaar of langer, dan geldt er een maximale proeftijd van twee maanden.

Proeftijd niet geldig
Wanneer een werknemer al gestart is voordat de overeenkomst daadwerkelijk is getekend, dan is de proeftijd niet geldig. Niet veel werknemers zullen dat weten wanneer je in deze situatie toch beroep wilt doen op de proeftijd, maar daar neem je als werkgever wel een risico mee. Zorg dus altijd dat de arbeidsovereenkomst is getekend voordat een werknemer met zijn eerste werkdag start.

Proeftijd bij een contractverlening
Een proeftijd mag overigens alléén afgesproken worden in de eerste overeengekomen arbeidsovereenkomst. Staat er een proeftijd in een contractverlenging dan is deze nietig. Hier is wel één uitzondering op, namelijk bij het aangaan van een nieuwe functie die andere vaardigheden en verantwoordelijkheden met zich mee brengt.

Voor beide partijen is het van belang dat de proeftijd schriftelijk vastgelegd wordt. Zorg dus voor een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst om gebruik te maken van de voordelen van de zogenoemde kennismakingsperiode.

Het opstellen van een arbeidscontract kan weleens vragen bij u oproepen die u zelf niet zo snel weet te beantwoorden. Mocht u op dit punt belanden, dan kan Sonell u ondersteunen zodat u aan alle juridische voorwaarden voldoet. Ook bij het opstellen van een proforma berekening kunt u bij ons terecht. Heeft u behoefte om over een case te sparren neem dan contact op met Michiel Decates via m.decates@sonell.nl of via 0413-314132.Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet.

Iemand claimde aftrek van de kosten van een door een oncologisch verpleegkundige aan zijn echtgenote voorgeschreven dieet. De echtgenote had geen separate dieetvoeding voorgeschreven of verstrekt gekregen, maar moest energie- en eiwitverrijkt eten. De dieetverklaring was niet ondertekend door een arts. De behandelend arts verklaarde dat er geen indicatie was voor dieetvoeding. In navolging van de rechtbank stond ook Hof Amsterdam de aftrek niet toe, omdat niet was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor aftrek.