Direct aanvragen

Van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus (week 31) is ons kantoor i.v.m. de vakantieperiode gesloten

Nieuwsartikelen - Sonell

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Eerder brachten wij u al op de hoogte van de instemming door de Tweede Kamer omtrent de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Afgelopen maand heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met deze wet en daardoor treedt op 01 januari 2020 de WAB definitief in werking.

De wet brengt een aantal veranderingen teweeg, zoals:

  • Ketenregeling: Het aanbieden van 3 arbeidscontracten in 3 jaar in plaats van 3 arbeidscontracten in 2 jaar;
  • Een nieuwe cumulatiegrond bij het ontslag zorgt ervoor dat je als werkgever verschillende gronden met elkaar mag combineren;
  • Werknemers hebben direct bij indiensttreding recht op transitievergoeding, voorheen was dit recht pas na 2 jaar dienstverband.

 

Door deze laatste wijziging per 01 januari 2020, willen wij adviseren om bij twijfel over het wel of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van een werknemer, goed na te denken over de eventuele periode wanneer je toch besluit een verlenging aan te bieden. Indien er wordt verlengt tot na 01 januari 2020, ben je als werkgever dus een transitievergoeding verschuldigd. In sommige gevallen kan het dus verstandig zijn om een verlenging aan te bieden tot 31 december 2019.

Indien u graag op de hoogte gebracht wilt worden over de gevolgen van deze wet, kunt u contact opnemen met ons via 0413314132 of hrm@sonell.nl


‘Een leven lang leren’

De arbeidsmarkt is volop in beweging en digitalisering en globalisering zorgen ervoor dat banen worden gecreëerd en verdwijnen. Omscholing kan zorgen voor een langere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar het is ook essentieel om te blijven leren om zo inzetbaar te kunnen blijven op de veranderde arbeidsmarkt. Het Kabinet gaat ook iets doen met deze ontwikkelingen. Ze willen iedereen de mogelijkheid bieden tot ontwikkeling tijdens hun loopbaan om zo beter inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt.

Het kabinet zal de komende periode het STAP-budget introduceren, Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Dit budget kan door iedereen, werkende en niet-werkende, online worden aangevraagd voor een opleiding of cursus. Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het behalen van een mbo-diploma of een sector erkend certificaat.

Per persoon kan een budget worden aangevraagd van € 1.000 tot € 2.000 euro en naar verwachting kunnen 100.000 tot 200.000 mensen per jaar gebruik maken van dit budget. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van datum binnenkomst en wanneer je al recht hebt op een andere publieke of individuele financiering, kom je niet in aanmerking voor dit budget.

Het STAP-Budget is onderdeel van De Aanpak Leven Lang Ontwikkelen waarin het Kabinet nog meer maatregelen treft voor het stimuleren van dit onderwerp. Het STAP-budget vervangt de fiscale scholingsaftrek, maar 1 januari 2020 is niet haalbaar als ingangsdatum en daarom blijft volgend jaar de fiscale aftrek nog bestaan. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer deze budgetten aangevraagd kunnen worden. Zodra dat duidelijk is en bij welke instantie dit kan (waarschijnlijk UWV), zullen we dat in onze nieuwsbrief behandelen.

Dit budget draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Sonell adviseert om dit niet als los middel te introduceren, maar te integreren in uw HR beleid. Sonell kan ondersteuning bieden hierbij en daarvoor kan je contact opnemen met Michiel Decates via 0413314132.


Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord. Het wetsvoorstel regelt dat de AOW-leeftijd de komende twee jaar niet stijgt en dus 66 jaar en vier maanden blijft. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2024.

Moties om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 resp. naar 66 jaar in 2020 hebben het niet gehaald. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.