Minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2017

Minimum(jeugd)lonen per maand, week en dag.
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2017 met 0,94% verhoogd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het minimumloon voor de eerste helft van 2017 gepubliceerd.  
Het minimumloon dat uw onderneming per 1 januari 2017 aan werknemers van 23 jaar en ouder moet betalen bedraagt minstens € 1.551,60 bruto per maand.
Jongeren hebben tot hun verjaardag recht op een hiervan afgeleid minimumjeugdloon.
Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de jonge werknemer ouder wordt.
U moet het hogere minimumloon aan de werknemer betalen vanaf de dag van zijn verjaardag, maar meestal is het praktischer het hogere loon vanaf het begin van het loontijdvak te hanteren.
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon in 2017 per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen.

Een wettelijk uurloon bestaat niet, al wil het kabinet daarin wel graag verandering brengen door de regels voor meerwerk, stukloon en uurloon aan te passen.
Per 1 juli 2017 gaat bovendien de leeftijd waarop een werknemer recht krijgt op het volledige minimumjeugdloon stapsgewijs omlaag en wordt het minimumloon verhoogd voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar.

Minimum(jeugd)lonen per maand, week en dag.
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2016 met 0,8% verhoogd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het minimumloon voor de tweede helft van 2016 gepubliceerd. Per 1 januari 2017 wordt het minimumloon weer aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.
Het minimumloon dat uw onderneming per 1 juli 2016 aan werknemers van 23 jaar en ouder moet betalen bedraagt minstens € 1.537,20 bruto per maand. Jongeren hebben tot hun verjaardag recht op een hiervan afgeleid minimumjeugdloon. 
Het minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon, dat hoger wordt naarmate de jonge werknemer ouder wordt.
U moet het hogere minimumloon aan de werknemer betalen vanaf de dag van zijn verjaardag, maar meestal is het praktischer het hogere loon vanaf het begin van het loontijdvak te hanteren.
Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon in 2016 per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen.Straks volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar
Minister Asscher heeft daarnaast laten weten dat het volledige wettelijk minimumloon straks geldt voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder.
Daarnaast gaat het minimumjeugdloon voor werknemers tot 21 jaar stapsgewijs omhoog.
De wijzigingen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De ingangsdatum is dus nog onbekend.
In eerste instantie wil Asscher vanaf 1 juli 2017 de leeftijd van het minimumloon naar 22 jaar verlagen.
Als deze verlaging geen aanzienlijke negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, dan wordt de beginleeftijd daarna verlaagd naar 21 jaar.
In onderstaande tabel staan de voorgestelde aanpassingen vermeld.
Uitzondering voor leerwerkplekken
Voor deze aanpassingen op het minimumloon komt een uitzondering voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg van het MBO.
Dit moet voorkomen dat de loonkosten voor werkgevers die deze leerwerkplekken aanbieden te zeer stijgen.