Loondispensatie voor werknemers met een Wajong


Neemt u een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst? En presteert de werknemer door zijn arbeidshandicap minder dan uw andere werknemers? Dan mag u in sommige gevallen minder dan het minimumloon uitbetalen. U kunt dan gebruik maken van tijdelijke loondispensatie. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

Wanneer komt u in aanmerking?

Een arbeidsdeskundige beoordeelt of er sprake is van duidelijk mindere arbeidsprestaties.

Hoe kunt u het aanvragen?

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen bij het UWV. Wij helpen u natuurlijk ook graag. Onze HR-Consultants weten exact de juiste kanalen om dit soepel te laten verlopen. Scheelt toch een hoop kosten en de Wajonger krijgt weer meer kansen op de arbeidsmarkt.