Arbeidstijdenwet: vaker en hogere sancties tegen overtredingen

 

Er wordt bij controle op naleving van de arbeidstijdenwet steeds vaker een sanctie opgelegd en de sancties worden hoger. Een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden dus. Is het beleid en de administratie van uw organisatie erop gericht om overtreding van de arbeidstijdenwet te voorkomen? Zijn incidentele overschrijdingen mogelijk of worden deze tijdig gesignaleerd en voorkomen? Sonell kan u helpen door het risico op overtreding van de arbeidstijdenwet te bepalen en indien nodig te beperken, door uw processen effectief en efficiënt hierop in te richten.

Kijk voor de exacte regels op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden.