Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 heeft u geen keuze meer als werkgever: u moet gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR) voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers.  
Als werkgever hoeft u geen belasting te heffen over de werkkosten, indien deze vallen in de categorieën:   
  • Nihil waarderingen, zoals koffie en thee op de werkplek;
  • Gerichte vrijstellingen, zoals reiskostenvergoeding openbaar vervoer voor woon-werk verkeer of dienstreizen;
  • Intermediaire kosten, zoals vergoedingen voor representatiekosten ten behoeve van externe relaties;
  • Overige vrijstellingen die binnen de ‘vrije ruimte’ vallen, zoals vergoeding van internet en vaste telefoon bij medewerkers thuis.
Alle overige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers dienen belast te worden.

Indien u in 2014 de WKR al hanteerde, dient u met onderstaande wijzigingen per 01 januari 2015 rekening te houden:
  • De fiscale vrije ruimte in 2015 bedraagt 1,2% van het fiscale loon van alle medewerkers op de loonlijst.
  • Indien apparatuur zoals gereedschap aan het noodzakelijkheidscriterium voldoet, zijn deze werkkosten vrijgesteld.
  • Korting op producten uit het eigen bedrijf is vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden.
  • Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
  • De eindheffing over het bedrag waarmee u de vrije ruimte overschrijdt, mag u op concernniveau berekenen en betalen.
  • U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.

Wanneer u meer informatie over bovenstaande wijzigingen wilt ontvangen voor uw organisatie, neem dan contact met ons op.

Indien u in 2014 de WKR nog niet hanteerde adviseren we u graag bij implementatie van de wijzigingen in uw salarisadministratie en eventueel in de arbeidsvoorwaarden.