Pensioenopbouw versobert per 1 januari 2015

 


Doel van deze wetswijziging is het maximeren en verlagen van de pensioenopbouw. U dient te toetsten of uw pensioenregeling voldoet aan de nieuwe eisen. Wij kunnen u bij de toetsing en eventuele wijziging ondersteunen. Neem daarvoor contact met ons op.

De wijzigingen per 01 januari 2015:

  • Het maximum opbouwpercentage per dienstjaar is 1,875% voor pensioen op basis van middelloon en 1,657% voor pensioen op basis van eindloon.

  • Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000 per jaar.

  • Voor het pensioengevend salaris boven het maximum, is een nieuwe spaarvorm geïntroduceerd: een netto lijfrente ter waarde van een bedrag dat ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875%. De medewerker betaalt de premie (netto). De werkgever kan een tegemoetkoming geven voor de netto lijfrente, maar is dan verplicht om dezelfde vergoeding te geven aan werknemers die niet deelnemen aan een netto lijfrente.