Premiekorting voor werkgevers

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Wij doen dit ook graag voor u. 

Wanneer komt u in aanmerking?
 • U neemt een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst:
  • met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • met een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW), die 2 jaar niet gewerkt heeft.
 • U neemt een arbeidsgehandicapte in dienst met een WIA-uitkering.
 • U neemt een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering, tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015. U geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week.
 • U heeft een medewerker in dienst (mobiliteitsbonus):
  • een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder;
  • een arbeidsgehandicapte met recht op een WIA-uitkering die het werk volledig of deels hervat.

Per 1 januari 2015 is de leeftijd verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. Ontving u in 2014 een werkbonus voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, die niet ouder is dan 56 jaar? Dan blijft de mobiliteitsbonus in 2015 hetzelfde als in 2014.

De premiekorting voor het in dienst houden van een werknemer van 62 jaar of ouder is vervallen per 1 januari 2013. De loonkostensubsidie is sinds 1 april 2012 komen te vervallen.

U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. Uiteraard kan onze loonadministratie dit voor u uit handen nemen en eventueel nader adviseren.  

Wat is de hoogte van de premie?
Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. U krijgt: 
 • € 7.000 per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;
 • € 7.000 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;
 • € 3.500 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen (uitkeringsgerechtigde 50 jaar of ouder en arbeidsgehandicapte)? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen.

Voor een jongere werknemer die aan bovengenoemde eisen voldoet, krijgt u een premiekorting van € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Voorbeelden ter verduidelijking:

Neemt u een jongere werknemer aan op of na:
 •  januari 2014 en voor 1 juli 2014? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar.
 • 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal 2 jaar.
 • 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan is uw werknemer op 1 juli 2014 niet meer bij u in dienst en krijgt u geen premiekorting.

Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar? Dan kunt u de premiekorting blijven toepassen.

Doelgroepverklaring
Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand. Heeft u vragen? Als u contact opneemt, helpen wij u graag.