Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenOp 1 mei 2015 is de Quotumwet in werking getreden. Het doel van deze wet is het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkgevers in de marktsector dienen extra banen te creëren:
in 2014: 5.000
in 2015: 6.000
in 2016: 14.000
in 2017: 23.000
(ten opzichte van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking op 1 januari 2013).

In 2016 wordt voor het eerst gekeken of het quotum van 2015 gehaald is (de resultaten worden naar verwachting rond de zomer bekend gemaakt). Indien dit quotum niet gehaald is, dan kunnen werkgevers in 2017 voor het eerst te maken krijgen met een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Indien een werkgever dit quotum niet haalt, dan moet hij in 2018 een quotumheffing betalen. Dit is een boete van 5.000 euro per niet gevulde arbeidsplaats (van 25,5 uur per week). Niet het aantal banen maar het aantal verloonde uren van werknemers met een arbeidsbeperking telt mee.

Het quotum geldt niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers in dienst), alhoewel het aantal banen dat gecreëerd wordt bij kleine werkgevers wel mee telt in de banenafspraak. 

U kunt controleren in het doelgroepregister van het UWV of een kandidaat in de doelgroep valt. Indien u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, zijn er een aantal hulpmiddelen waar u gebruik van kunt maken (zoals loonkostensubsidie en proefplaatsingen).

Wij kunnen u ondersteunen door na te gaan of een kandidaat in de doelgroep valt en door u te adviseren over de hulpmiddelen die mogelijk zijn voor deze kandidaat. Neem daarvoor contact op met ons via telefoonnummer: 0413-314132 of email: personeelsgegevens@sonell.nl.